Över 30 vandrare hittade med hjärtstillestånd

Över 30 vandrare befaras döda efter vulkanutbrottet