Här specialtränas de – för slagsmål

Experterna oeniga – börjar själva slåss