Blank-remix ft. Dj Westerberg

Riksdagens talman Per Westerberg sade ordet "blank" 878 gånger under måndagens omröstning.