Så här övervakas
du av butikerna

”Det där tycker vi är fel” Håller du med?