Bilbarnstolarna som
säljs – trots livsfara

”Direkt livsfarligt” Vi konfronterar de ansvariga