Här krockar jättefartygen i Suezkanalen

Trafiken i kanalen påverkad i båda riktingarna