Psalmsångarna slipper straff

De sjöng psalmsånger när Svenskarnas parti demonstrerade, nu döms de men slipper straff