Valspecial – 1 oktober

Läsarnas frågor till Lena Mellin om det politiska läget