Här träffar kungen den nya regeringen

Höll i konselj på slottet