Se redskapet som får
gladiatorn att skratta

Herkules: Bättre att springa på stället. Dömer ut storsäljaren