Alice Bah: ”Kulturen central i vår demokrati”

Alice Bah Kuhnke, 42, blev medlem i Miljöpartiet för tre dagar sedan. I dag utsågs hon till ny kultur- och demokratiminister.