Löfvens kriterier för ministerposterna

Statsminister Stefan Löfven (S) om kriterierna för ministerposterna, Alice Bah Kuhnke och första uppgiften