Järvfamilj festar loss på älgkadaver - fångades unikt på film

Gemensam skandinavisk beståndsövervakningen har följt järvhonan sedan 2009 via DNA från avföring. Honan har sitt revir över gränsen mellan Norge och Sverige.