Talmannens miss – döpte om MP

Urban Ahlin kallade MP för MC