Streakaren – är han
bättre än spelarna!?

Springer naken in på planen och börjar delta i spelet