Svenskens race mot tåget

springer snabbare än tåget