Skräcken: Fick en syrsa långt in i örat

Läkaren hittade tre centimiter lång syrsa i mannens öra