Batistuta rörd till tårar

Se klippet från Fiorentinas hyllning