Kände du till föremålens förbluffande förmåga?

Testar möjligheten som kan rädda dig ur nöden