Högläsning ur Modiano

Aftonbladets Claes Wahlin läser högt ur en av nobelpristagaren Patrick Modianos böcker