Hennes ’livsverk’ blev nedsågat av grannen

Grannen fällde hennes träd, för de skymde solen – något som nu gått hela vägen till högsta domstolen