Så effektiv är polisens dna-märkning

Den moderna stöldmärkningen görs nu med DNA, så effektiv är tekniken.