Hör Malous egna ord om brocolli-rapen alla pratar om

Hör Malous egna ord om brocolli-rapen alla pratar om. Hoppas på mer rap i framtiden.