Är den onda anden utsänd av Gunilla?

Åsa tror att Gunilla sänt ut en ond ande i Svenska Hollywoodfruar.