"Kränkningarna helt oacceptabla"

Nya uppgifter på försvarets presskonferens: två nya observationer har gjorts