Kaos under budgetpromenaden

Stort pådrag när Magdalena Andersson skulle lämna över budgeten