Därför tror han inte att det var en ubåt

Ställföreträdande insatschefen Anders Grenstad förklarar