Ny skolskjutning i Seattle

Sex personer sköts när en elev öppnade eld på en skola i Seattle.