Stred mot varandra i Gulfkriget

Walter vågade inte berätta att han stred för USA