”Vi hoppas det ger nytt hopp till unga”

Margot Wallström om regeringens erkännande av Palestina