Atléticos skrämmande synkronisering

Ett vinnande koncept?