World Trade Center back in business

Se den makalösa förvandlingen från svart hål till USA:s högsta byggnad