”Den här kontinuiteten är livsviktig”

Kulturbärarna som lägger grunden för Malmö FF:s succé