”Deltagarna blir förlöjligade i Paradise Hotel”

OMG News: Efter "kulturen" i Paradise Hotel - hur mycket bättre är reportrarna?