Hör Eklunds egna ord från rättegången

Englas mördare misshandlad