Här får de oväntat besök i båten

Plötsligt hoppar sjölejonet upp i båten för att ta del av fångsten.