”Jag har fått kämpa”

Marcus Rosenberg om att inte vara stjärnan i laget redan som barn