Bussen rullar - då händer det oväntade

Se den dramatiska händelsen