Stoltenbergs gripande tal

"Nu är livet som mörkast" - Minnesgudstjänst i Oslo domkyrka