Sverker Göransson om ubåtskränkningen

Överbefälhavare Sverker Göransson bekräftar att en miniubåt kränkt Svergies vatten.