Björklund: "Svårt att tänka sig någon annan än Ryssland"

Jan Björklund (FP) menar att miniubåten i Stockholms skärgård måste varit rysk.