"Jag har förtroende för försvarsmaktens arbete"

Försvaret visar upp nya bildbevis