"Det här är ett ökat säkerhetspolitiskt hot"

Kommentarer i Aftonbladets studio efter pressträff