"Inget land är immunt, varje nation har ansvar "

Hör talet här