Bjurmans NHL v.45

Per Bjurman möter en amerikansk reporter och pratar svenska hockeyspelare