Myhrer: "Vi klär av Byggmark naken"

Jens Byggmark och André Myhrer utmanar varandra i intervjuteknik