Publicerad:

”Jag fick inte ens ett tack”

Anita Wall berättar för Katarina Hahr i Sveriges radio om hennes pension och dåliga avslut på Dramaten

Publicerad: