Hunden Zeb hjälper dementa

Får betalt för sitt arbete på boendet