”Carolas galenskap kommer inte fram i Så mycket bättre”

”Någon måste ha sagt till henne”