Spänt i Jerusalem efter attacken

Spänt i Jerusalem efter attacken